İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

sgk teşvikleri ankara

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Kamu ve özel sektör tecrübesine sahip ekibi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda işverenlere danışmanlık vererek akıllı çözümler sunmak,İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülükleri,İşe alınacak personelin sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve teşviklerden yararlanabilecek şekilde işe giriş ve işten çıkış süreçlerini yönetmek,

Personel özlük dosyalarının eksiksiz tutulması yönünde incelemeler yapmak ve eksiklikleri tespit etmek,

İş kazası ve meslek hastalıklarında işverenin sorumlulukları, teftiş ve yargı safhasının yürütülmesi,

ÇSGB ve SGK idari para cezalarına itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve yargı safhasının yürütülmesi,

Devlet kurumlarının teftiş ve denetimlerinin eksiksiz yürütülmesi ve idari para cezası gerektirecek mevzuat aykırılıklarının ceza öncesi düzeltilmesi.

Bordrolama hizmeti ile işverene doğru ve hızlı bir şekilde raporlama sağlanması,Primsiz ödemelerden işvereni haberdar edip, istihdam politikası oluşturarak prim ve vergi maliyetlerini minimize ederek maliyet avantajı sağlanması,

İş veren ve personel arasında uyu mazlıkların önlenmesi ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda yol gösterilmesi,

İş verenin yürürlükte bulunan 13 adet sigorta prim teşvikinden faydalanmasının sağlanması, bu işlemin Midas Danışmanlık Teşvik Programı (Bilgisayar Yazılımı) ile yapılması ve bu şekilde maksimum teşviklerden işverenin yararlandırılması.

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara