Kurucumuz

Kurucumuz

1976 Ankara doğumludur.

Sosyal güvenlik ,İş hukuku, Vergi , finans ve teşvikler konularında 25 Yılı aşkın bir süredir çalışmalar yürütmektedir ve farklı mesleki unvanlara sahiptir.

İngiltere ve Galler Muhasebeciler Federasyonunun (International Financial Reporting Standarts) eğitimlerine katılmıştır. Sosyal güvenlik ve Teşvikler konusunda Şirketlere danışmanlığa devam etmektedir.

Mesleki eğitimlerinin yanında Liderlik , Kurumsal Yönetim, zaman yönetimi, Çalkantılı dönemlerde liderlik, Öfke yönetimi, Özdeğer gibi eğitimlerini , iş hayatındaki cesaret ve öngörüsü ile birleştiren Mahir NAZLIER , çalışma arkadaşlarına ve çalıştığı kurumlara değer katma gayreti içindedir.

Amerika’dan Japonya’ya, Brezilya'dan Arjantin'e, Avrupa ülkelerinden, Rusya ve uzak doğu ülkelerine kadar 60'ı aşan pek çok ülkede mesleki bağlantılara sahiptir.

Çeşitli konferans meeting ve organizasyonlarda mesleki eğitimler veren, halen çeşitli Gazete ve dergilerde mesleki yazılar yazmaya devam eden Mahir NAZLIER, ingilizce ve Rusça dillerini bilmektedir.

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara