Telefon: 0 (312) 447 04 77

SGK PRİM TEŞVİKLERİ

Genellikle SGK prim teşvikleri olduğu bilinmekle birlikte, bu teşviklerden en üst düzeyde yararlanabilmek için mevzuat yoğunluğu ve çoklu veri analizi ve değerlendirmesi gerektiğinden, firmalarda bu konuda menfaat kayıpları olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir.
Firmanız için çok önemli tasarruf getirisi hakkında görüşmek için bize zaman ayırmak isterseniz, geliştirdiğimiz teşvik program yazılımı ve uzman ekibimiz ile;

 • 13 adet SGK prim teşviklerinin hangilerinden en üst düzeyde yararlanabileceğiniz hakkında size ücretsiz bilgi vereceğiz
 • Teşvik yazılım programımız ile firmanızın ücretsiz SGK prim teşvik analizi yapacağız, karmaşık mevzuat ve bilgi kirliliği arasında, yasal ve kazançlı çözümleri bulmayı seviyoruz.
 • Teşviklerden yararlanmanız ve bu şekilde firmanıza maddi kazanç sağladığımız takdirde, size sağladığımız maddi katkıdan, ''para kasanıza girdikten sonra'' belli bir oran üzerinden pay alarak çözüm ortağınız olacağız . Çünkü, kazan-kazan formülüne inanıyoruz.
 • Firmanızda geçmişte tespit edilememiş, faydalanılamamış, eksik faydalanılmış, tüm yasal teşvikleri masrafsız ve mahkemesiz alabiliriz. Talebiniz halinde bu çalışmayı firmanız adına uzman kadromuzla biz takip edeceğiz.
Her türlü sorunuz için bizi arayabilirsiniz. - Telefon: 0(312) 447 04 77

Sgk danışmanlığı

sgk teşvikleri

geçmiş sgk teşvikleri
sigorta primi teşvikleri
bordrolama hizmeti

Neler Yapıyoruz

Danışmanlık Hizmetlerimiz ile, Her ölçekteki müşterilerimize açık, temiz, ve profesyonel hizmet veriyoruz.

“ Her biri konusunda deneyimli personeli ile MİDAS DANIŞMANLIK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ Olmaya adaydır”.

 • İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 • Sigorta Primleri Teşvik Danışmanlığı
 • Özlük İşleri ve Bordrolama Süreç Danışmanlığı
 • Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Muafiyet, İstisna ve İndirim Danışmanlığı
 • Finansal Yönetim Danışmanlığı
 • Denetim Hizmetleri Danışmanlığı
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Mali Projeksiyon/Öngörü Çalışmaları
 • Yatırım Danışmanlığı
 • KOSGEB, Projeler ve Hibe Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı
 • Asgari İşçilik İncelemeleri Danışmanlığı
 • Mesleki Eğitim Danışmanlığı
 • Kişilere Yönelik Bireysel Sigorta Danışmanlığı

Bilgi güvenliğine öncelik veren MİDAS Sosyal Güvenlik ve Mali Danışmanlık

Uzmanlık alanı ve özel hazırlanmış yazılımı sayesinde; bireysel iş mevzuatı danışmanlığından BES uygulamalarına, şirketinize uygulanabilecek muafiyetlerden istisnalara, asgari işçilik teftiş hazırlıklarından yasal asgari prim ödemelerine, detaylarda yatan mevzuat aykırılıklarının giderilmesinden uyuyan yasal teşviklerin devreye alınmasına kadar finans ve personel altyapınızı sağlam bir temele, sağlam bir yapıya kavuşturuyor.

Birlikte Yapacağımız Analizlerle
Yasaların Size Tanıdığı Hakları Kullanmaya Başlayın.

Midas Danışmanlık

Güvenilir Danışmanlıkla Devletin Size Tanıdığı Hakları Kullanın.İşin Güzel Tarafı Herhangi Bir Ek Ödeme Yok!.

Midas Danışmanlık

MİDAS, Verdiği Hizmetin Bedelini; Portföyündeki Firmanın Yasal Kazanımları Üzerinden Belli Bir Oranlama Dahilinde Alır.

Midas Danışmanlık

Pratik Bilgiler

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. Maddede yer alan düzenlemedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için,
Sigortalı yönünden,İşyeri yönünden gerekli şartlar bulunmaktadır.

Sigortalı Yönünden Şartlar
1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması
18 yaşından büyük olması
İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması
Fiilen çalışması

İşveren Yönünden Şartlar
Özel sektör işverenlerine ait olması,
Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar yararlanabilir. 29 yaşından büyük erkeklerin ise Mesleki Yeterlik Belgesi olması veya Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmesi veya Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

6111 Sayılı SGK Prim Teşvikinden yararlanmak için e-Bildirge ana menüde bulunan “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılabilecek olup, yararlanacak sigortalıların isimlerinden oluşan aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 sayılı Kanun numarasını seçerek gönderebileceklerdir.

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti İçin Bir Telefon Kadar Yakınız 0 (312) 447 04 77