Makale Yayınları

Metni sesli dinle.

TEKNOPARKLARDA VERGİSİZ KAZANÇ.

  • 19 Şubat 2024

Yeni bir yazılım ya da tasarım ile Bir şeyi bulduğunuzda ya da icat edip, üretip sattığınızda kazancınızdan vergi ödemiyorsunuz. KDV de ödemiyorsunuz orada çalıştırdığınız personelin maaşındaki Gelir vergisini de ödemiyorsunuz.

Bilindiği üzere kazanç üzerinden %25 kurumlar vergisi hasılat üzerinden de yüzde 20 KDV hesaplanıp ödenmesi gerekirken bu tutarlar cepte kalıyor.

Teknoparka kabulden sonra Yönetici şirkete bilgi veriyorsunuz O da bu istisnalarla ilgili size yazılar veriyor, dilekçe ekinde vergi dairesine teslim ediyorsunuz ve süreç başlıyor.

Teknoparklarda üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, Sektörel, internet, mobil, askeri uygulama kapsamındaki yazılım teslim ve hizmetleri KDV'den istisna ancak bu teslimler sonrası bakım onarım servis gibi hizmetler istisna dışında kalıyor.

Proje bitiminde size verilen sürede yeni bir proje sunamazsınız Teknopark dışında kalıyorsunuz, Teknopark için de ürettiğiniz ama Teknopark dışında kaldığınız noktada yapacağınız satışlarınız KDV'den istisna olmuyor.

Uzaktan yapılan çalışmalarda Bilişim personelinin %100'ü uzaktan çalışabilirken diğer personelin %75'i istisna kapsamında çalışma yapabiliyor.

Öte yandan personelin bordrosunda yer alan ücretlerin gelir ve Damga vergisinden istisna olma durumu var, işçiden%15 ile başlayıp 20, 27 35 diye devam eden kesintiler altın tepsi içerisinde işverene geri iade ediliyor.

Jesse James Misali sosyal devlet ilkesi kapsamında işçinin koruyucusu olan sistem burada tarz değişikliği ile işçiden aldığını işverene veriyor.

Çünkü uygulamayı bordro üzerinden değil gelir vergisi stopajı teşvikine evirerek işverene yarayan bir uygulama şekline dönüştürüp, Muhtasar beyanname üzerinden indiriyor.

Girişimcilere destek, işverenlere vergi indirimi var destek olmayana ise ceza var:

Bakanlıkça öngörülen sektörlerdeki projelere destek olan şirketler, kazancın %10'u ve öz sermayesinin %20'sini aşmamak kaydıyla bu ödemelerini vergi matrahlarından indirebiliyorlar.

İstisna kazancı 1 milyon üzerinde olan Teknopark firmaları en az 20.000 En fazla 20 milyon girişimcilere destek olmak zorunda yani bu istisna tutar üzerinden yüzde iki oranında tutar, pasifte bir fon hesabına ayrılıyor aynı yılın sonuna kadar girişimcilere girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılıyor. Eğer bu para aktarımı yapılmazsa ilgili istisnanın yüzde yirmisi kullanılamıyor.

SGK primlerine gelirsek, burada vergi istisnası öncesi brüt ücretten hesaplanan işveren prim hissesinin yarısı yani %7.75'i istisna.

Örneğin asgari ücret kapsamında 20.000 brüt maaşı olan birisi için 1550 liralık prim indirimi oluyor.

Ar-ge ve tasarımdaki personel mentörlük yapar, ders verirse haftalık 8 saatle sınırlı Kazancı vergi istisnası oluyor

Bazı Teknik hususlar:

KDV beyanında ve muhasebeleştirmede dikkat edilecek bir husussa hasılatın KDV'den istisna olduğu durumlarda hasılatla ilgili oluşan giderler için yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılmadan maliyete dâhil edilmesi gerektiğidir.

İstisna kapsamında fatura düzenlenirken 365 sayılı kanunun geçici 20/1 maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır ibaresinin düşülmesi yeterli olacaktır.

Mahir NAZLIER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara