Makale Yayınları

Metni sesli dinle.

ENFLASYON MUHASEBESİNDE FİKTİF VERGİLERDEN KORUNMA STRATEJİSİ.

  • 04 Aralık 2023

Değerli dostlar, Para Değer kaybederken güvende kalın!

Enflasyon muhasebesinde fiktif vergi etkisinden ancak bir strateji ile korunabiliriz. 7 Adımlık Projeksiyonumda, sorumluluk alanları ve avantajlar yönünden bir bakış açısı sunacağım.

Enflasyon muhasebesinin uygulamasında, 31/12/2023 İtibari ile Çıkarılacak ikinci bilançonunkâr zarar farkı, geçmiş yılların kar/zarar hesaplarına yansıtılacak. Bu durum, 2023 bilançolarında vergisel bir etki yaratmayacak ama 2024 ve sonrasında işletmelerin vergi yükünü etkileyecektir.

Enflasyon muhasebesinin gelir artırıcı etkisi ve %25 oranındaki vergi, yüksek kredi ve borç kullanan işletmelerin önüne, borçla yenen pastanın faturası mahiyetinde gelirken aklımıza şu planlamaları getirecek.

Projeksiyonum şöyle özetlenebilir :

1.Stratejik Planlama: Enflasyona duyarlı varlıklara ve öz kaynaklara yatırım yapma stratejisi, Nakitve benzeri varlıklara,kıymetli metallere ve hizmet alımlarına yatırım bir çeşit korunma yöntemi olabilecekken, Nakit Sermaye Artırımı faiz indirimi gibi teşvikler ise bu stratejiyi destekleyecek.Öz sermaye içindeki parasal kıymetlerin sermayeye ilavesi ise firma lehine bir vergi etkisi yapacak, Parasal olmayanları zaten aynı etkiyi yapıyor.

2.Kar ve Gider Dengesi: Kar-zarar dengesini değerlendirip Fiyat be Borçlanma politikasını belirlerken tedarik zincirindeki fiyat artışları ve Zayıf öz kaynağın getirdiği vergisel yük göz önünde bulundurulmalıdır.

Satılamayan stoklar ve eldeki demirbaşlarda değerlemenin gelir artışımı, artan stok maliyetimi, hangisi bize vergi kalkanı olacak, bu analiz edilmelidir.

İşletmeve Serbest meslek mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapamasalar da Amortismanlarını düzeltilmiş tutarlar üzerinden ayırabilecekler.

3.Risk Yönetimi: Vergi yükünü minimize etmek için. Düşük kar elde eden işletmeler borçlanma stratejilerini gözden geçirecekler, Amortisman ayrılmamış değerlerin enflasyon düzeltmesi öncesi elden çıkarılması,fiktif karlardan korur. Fiyat artışları ve maliyetlere Opsiyon sözleşmeleri ve türev araçlarla esnek bir pozisyon alınabilecek iken,Vergi Planlaması yapmak ta önemlidir.

4.Gelecek Yılların Planlaması: İşletme varlıklarını, enflasyon etkilerine dayanıklı kalemlerde değerlendirip , muhasebe ve finans yöntemleri geliştirebilir. Örneğin, "Azalan Paylı Amortisman Yöntemigibi ,Avans hesaplarının yönetimigibi.Güçlü bir öz sermaye hedefi planlarken Demirbaş ve stok ediniminde öz kaynak ile borç kıyaslamasını yapıp,etkileri yönünden dahaaz vergi ödenecek yöntem seçilebilir.

5.Varlık Yönetimi: İşletme sahipleri, Geçmişte şirketin zararı olması nedeniyle ayrılmamış Amortismanların ayrılmış gibi kabul edileceğinden, Satılacak kimi şirket demirbaşlarının yılbaşından önce satılmasının getireceği maliyet yazabilme avantajı dikkate almalıdır.Amortisman süresi dolmuş ve kıymetsiz hale gelmiş demirbaşların hurda değeri ile elden çıkarılması gereksiz düzeltme yapmaktan daha anlamlı olacaktır. Taslak güncellendi denebilir ama kanunlaşmamış haliyle tekrar değişebilir.

Bu adım, işletmelerin hem geçmiş zararlarından kaynaklı avantaj sağlamasını hem de gelecekteki enflasyon muhasebesini kolaylaştırır.

6.Varlık Portföyünü çeşitlendirme: Enflasyon muhasebesinin etkilerini dikkate alarak oluşturabilir zira %25 kurumlar vergisi olacağı hatırlanmalıdır. Yönetsel becerilerle desteklenen Pro aktif bir muhasebe ve detaylar işletmeyi ayakta tutacak ya da ivmelendirecek değerlerdir.

7.Muhasebe Kayıtları ile demirbaş Modülü İncelemesi:

Enflasyon muhasebesine geçiş sürecinde dökümler oluşturularak geçmişe dönük doğruluk sağlanmalıdır. Muhasebeci değişimi ya da muhasebe programı değişikliği gibi nedenler yahut 5 Yıllık sürede zaman aşımına uğradığı için kayıtların imha edilmiş olabileceği gerçeğinden hareketle önlemler alınmalıdır.

Geçmiş yıl zararları mahsup edilirken yine mukayyet değerle ve kar dağıtımı stopajı da kayıtlı değeri ile yapılacak.

2024 yılının temelini atıldıktan sonra bu stratejilerin sonucuise 648 ve 658 hesaplara alınarak vergiya artıracak ya da azaltacak.

Enflasyon muhasebesi yapmamanın cezası değerleme işleminin yapılmaması yahut Tek düzen hesap planına muhalefetin cezası ile eşdeğer şekilde 2023 için 7500 TL ya da 26000TL Bir tutar olabilecek.

Derin bakış açılarınız veişletmelerinizi iyileşme stratejilerinizşüphesiz hepinizin vardır.Bir terzinin, müşterisinin ölçüsünü her defasında yeniden alması misali, işletmemizin ölçüsü de Kullandığımız Enflasyon muhasebesiile alınacak. Saygı ve Sevgiler

Mahir NAZLIER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara