Makale Yayınları

Metni sesli dinle.

7440 SAYILI VERGİ AFFI KANUNUNU ÖZETİ

  • 29 Mart 2023

Yapılandırmalar Vergi, SGK, Belediye ve il özel idare borçları, Vergi ve Trafik Cezaları, Öğrenim kredileri gibi pek çok borcukapsıyor. Başvuru için 31 Mayıs 2023 Tarihi son. Aralık 2022 Dönemi ve öncesine ait borçları kapsamda. Faizlerin tamamını gidiyor ve yerine Yİ-ÜFE oranları üzerinden yeni hesaplama geliyor, yeni tutarı tek seferde ödemek istersek %90 indirim oluyor, taksitli ödeme seçeneğinde faiz oranları ise: 12 taksit için 1,09 • 18 taksit için 1,135 • 24 taksit 1,18 • 36 taksit 1,27 • 48 aylık ödeme için ise 1,36 tır. İlk 2 taksiti ödemek kaydıyla bir takvim yılında 3 taksite kadar aksama olması yapılandırmayı bozmayacak ancak takip eden ayın sonuna kadar faiziyle ödenmesi gerekecek.

Kanunun diğer avantajları ise: Kamu ile İhtilaflı borçlar tasfiyesi ediliyor., • Matrah artırımı yapıp sus payı verenler için inceleme ve vergi tarhı sayfası kapanıyor., • İnceleme ve tarhiyat safhasında vergisel sorunlar tatlıya bağlanıyor • Kayıt ve muhasebe düzeltmeleri ile öne ve arkaya, sağa ve sola hareketle düzeltme yapılabilirken, isteyen istediği gibi de at oynatabilecek.

Kesinleşmiş cezaların Vergi aslına bağlı olanlarının tamamı ile Asla bağlı olmayan cezaların %50 i silinirken,

Uzlaşma talepli alacaklar ile uzlaşma sağlanamamış cezaların Vergi aslına bağlı olanlarının %50 si ile Asla bağlı olmayan cezaların %75 i silinip Yurt İçi Üretici Fiyat endeksi dikkate alınıyor.

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatlarda Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar kesilen cezalarının gecikme zamlarının tamamı ile Asla bağlı olmayan cezaların %75’i silinir

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle istinaf veya temyiz süreleri yada karar düzeltme talep süresi geçmemiş olanlarda, Mahkemece verilen Kararın durumuna göre benzer şekilde ancak farklı oranlarla cezalar siliniyor.

Matrah artırarak inceleme ve cezalardan korunmak isteyenlerin ise ödemeleri şöyle:

Gelir Vergisi Mükellefleri için,
2018 Yılı %35 matrah artışı bu tutar 94.000'den az olamayacak
2019 Yılı %30 matrah artışı bu tutar 99.600'den az olamayacak
2020 Yılı %25 matrah artışı bu tutar 105.800'den az olamayacak
2021 Yılı %20 matrah artışı bu tutar 112.400'den az olamayacak
2022 Yılı %25 matrah artışı bu tutar 200.000'den az olamayacak
(2021 Yılı matrahının%122,93 ve 3.Geçici vergimatrahının %40’ından az olamaz)

Kurumlar vergisi mükelleflerinde Yıllar bazında asgari artırım tutarları ise 200 000-215 000- 230 000-260 000 ve 500 000 Şeklinde olacaktır.

Bu matrah artırımları stopaj ve KDV Yönünden de yapılabilecektir.

Artırılan bu matrahlara %20 oranında vergi hesaplanırken, Düzenli ödeme yapan mükellefler % 20 yerine %15 oranı üzerinden vergi ödeyecekler.

2018-2021 yıllarına ait zararların %50’si 2022 ve izleyen yıllar kârlarından, 2022 yılına ait zararın ise tamamı 2023 ve izleyen yıllar kârından mahsup edilemeyecektir.

Kurum muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi için ise Bildirimin, 30.04.2023 tarihine kadar yapılması gerekir. • Beyan edilen makine, teçhizat, mal ve demirbaşların bedeli üzerinden, tabi olduğu oranın yarısı oranında vergi hesaplanır. 2 No'lu KDV Beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir ve öte yandan ödenen tutar indirim konusu yapılır.

Kasa ve Ortaklar hesabı fazla verenler %3 Ödeme ile 30 Nisan 2023 Tarihine kadar düzeltme yapabilecekler.

31.05.2023 tarihine kadar, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannameler de vergi cezaları ve faizlerinin tamamı silinip Yİ-ÜFE Faizi ödenecek.

Borçlarından kurtulmak ve hatalarını telafi etmek isteyenler için kapsamlı bir şekilde yayınlanan kanun fırsatlar sunarken kimi düzenli mükellef için ise hayal kırıklığı yarattı.

Fırsatlar kadar, sınırsız suiistimallere açık af kanunları ile Her fikirden ve siyasi görüşten kişi, şirket ve mükellef aynıÜlkü’de hizaya geliyor. Alan memnun, satan memnun. Hadi hayırlı ramazanlar olsun bakalım.

Mahir NAZLIER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara