Makale Yayınları

Metni sesli dinle.

ELİMİZDEKİ MEZURA İLE VERGİSEL AVANTAJLARI ÖLÇÜYORUZ.

  • 04 Ekim 2022

Ailemizin terzisi her kıyafet dikiminde ölçümüzü yeniden alırdı, Pek çoğumuz terzi olmasak ta, başka mesleklerde iyi ve başarılıyız, Peki bu ölçü misali mesleklerimizde ölçüye ve yenilenmeye göre hareket ediyor muyuz?

İşletmelerin ölçüsünün yeniden alınması hususuna odaklansak, bu ölçü nasıl ve kimler tarafından alınıyor, kimleri ilgilendiriyor olurdu? Mali müşavirler kadar, finansçı, bankacı, yönetici ve devlete kadar pek çok kesimi ilgilendiren bir durumdan bahsediyorum.

Şirketler ya da işletmelere kayıtlı taşınmazların ve kıymetlerin yeniden ölçüsü almak noktasında Eylül 2022 sonu mezuramız 92,93 oranına ayarlandı, Güncel piyasa değerine göre Arsa, Arazi, Bina, Makine, Taşıt gibi kıymetlerin değerini, zaman içinde ortaya çıkan enflasyonun etkilerden koruyoruz gözümüz aydın. Bu korumayı, bahse konu kıymetlerin piyasa ve enflasyon koşullarına göre gerçek değerlerine ayarlayıp, sabitleyerek yapıyoruz.

Yeniden değerleme yapmak kanuni ve seçimlik bir haktır ve Değer artışından kaynaklı Yüksek vergilemeden korunmak, Bankalar ve İlişkili kişiler nezdinde gerçekçi bir bilançoya sahip olmak ve Artırılmış değer üzerinden Amortisman yoluyla gider yazıp yüksek vergilemenin etkisini kırmak için yapılır. Şirketler açıklanan oranlar dâhilinde değer yükseltmesi yapıp bilançolarını güncelleyebilirler, konuyla alakalı mutlaka mali müşavirinize başvurunuz.

Net değer artışı tutarı üzerinden gerçekleşen bu ölçme değerleme işi son yıl alınan kıymetlere uygulanmıyor, faydalı ömrü bitmiş olanlarda ise anlamsız kalıyor. Geçmişte kar yoksunluğu ve zarar nedeniyle amortisman ayırmamış şirketlere faydasız, karlı şirketlerde ise başvurulacak faydalı bir uygulamadır.

Değer artışından kaynaklı gelir özel bir fon hesabında muhasebeleştirilip sermaye hesabına eklenebiliyor, Uygulama sonucunun Kurumlar vergisini %23 oranında azaltabileceği düşünülürse, işyeri sahibine kazancın % 23 ü oranında bir getiri sunabilecektir.

İktisadi kıymetlerin tamamı ya da sadece bir kısmı için değerleme yapılabilecektir, İktisadi kıymetin satışı vergileme sebebi değildir, Tasfiye ve kapanma hallerinde, değer artış fonu hesabı üzerinden bir vergi istenebilecek iken, Birleşme, devir ve bölünme hallerinde istenmeyecektir.

Bu uygulama, enflasyonun olumsuz etkilerinden arındırıp kıymetlerimizi doğru değerleriyle bilançoda gösterebilmek, abartılı bir vergi ödeme durumunda kalmamak adına bilinmesi anlaşılması gereken önemli vergisel bir düzenlemedir.

Elimizde mezura ile gezmesek te, kendimize yeni ve değer veren gözlerle bakalım, yorum yapmak yerine sorular soralım, mutlulukta kalalım.

Mahir NAZLIER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara