Makale Yayınları

Metni sesli dinle.

KESECEĞİM KURBANI VERGİDEN DÜŞEBİLİRMİYİM ?

  • 07 Temmuz 2022

Kurban bağışları hangi şartla vergi indirimi kapsamına girer bu konuyu ele alacağım.

Vergiden düşülen kurbanın sevabına bir gölge düşer mi dersenizbunu bilemem,

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bağış ve yardımların mahiyeti ve hangi şartla indirim konusu yapılacağı Gelir Vergisi 89. Ve KVK 10.Maddeleri ile açıklığa kavuşuyor.

Kurban bağışları gerek nakdi gerekse et ya da hayvan olarak bağışlanabilir ve vergi matrahından indirim konusu yapılır.

Kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplam beyan edilecek gelirin %5 ini (Kalkınmada öncelikli yörelerde %10 u nu) aşmayacak şekilde, makbuz karşılığı yapılan kurban bağış ve yardımları ve öte yandan kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşları ve adı geçen diğer yerlerin inşası ya da faaliyetlerinin devamı için yapılan her türlü nakdi ve ayni kurban bağış ve yardımlarının tamamı;

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan kurbanın maliyet bedelinin tamamı;

Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî kurban bağışlarının tamamı;

Türkiye Kızılay ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi kurban bağış ve yardımların tamamı.

Bağış kurban olarak yapılmış ise alım belini ispat eden bir vesika bulunmalıdır,bu fatura olabileceği gibi yetiştiriciye verilecek bir gider pusulasıda olabilir. Nakdi bağışlarda ise alınan belge yeterli olacaktır.

Unutulmasın bu bir gider değil indirim mahiyetindedir, sadece kar olması durumunda beyannameden iner, kardan fazlaya tekabül eden ayni ya da nakdi nitelikteki kurban ya da herhangi bir bağış sonraki yıllara devredemez.

Muhasebeleştirilmesi ise gerek dışarıdan alınan gerek envanterde bulunan bir kurban bağışlansın, bir fatura kesilip arkasına bağıştır şerhi ile ön tarafına KDV kanunu 17/2-b gereği KDV’den istisnadır şerhi düşülmesi gerekecek. Bir taraftan gider yazılan bedel fatura ile gelir yazılıp nötr hale geldikten sonra beyanname üzerinden indirim konusu yapılacaktır (Gider kaydedilen tutar KKEG yazılırsa fatura kayda alınmaz)

Şahıs firmasındaki kurban indirimi tamam, ancak kişiler adına kayıtlı ya da onlar adına alınmış kurbanların ortak olunan şirket kazançlarından indirilmesi mümkün değildir. Şirket adına kurban kesilmesi ise marjinal bir hamledir,zira sevabın şirket ortaklarına hisseleri oranında mı paylaştırılacağı konusu imamları bile zorlayacak niteliktedir.

Bolluk ve bereket dolu nice bayramlar dilerim, bayramınız mübarek olsun.

Mahir NAZLIER
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara