Telefon: 0 (312) 447 04 77

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Mali Projeksiyon/Öngörü Çalışmaları

Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki karlılıklarının öngörüsü suretiyle karşılaşabilecekleri vergisel yükümlülüklerin tespit edilmesi, orta ve uzun vadede gelir gider dengesi ve bütçeleme konularında danışmalık hizmetleri ve şirket yöneticilerine stratejik plan yapma olanağı sağlayacak mali projeksiyonların sunulması hizmetleri.

Sgk danışmanlığı

sgk teşvikleri

geçmiş sgk teşvikleri
sigorta primi teşvikleri
bordrolama hizmeti

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti İçin Bir Telefon Kadar Yakınız 0 (312) 447 04 77