Telefon: 0 (312) 447 04 77

Kadınlara Yönelik Teşvikler

Toplumumuzdaki Kadın cumhuriyetle çağ atlamış, ekonomik anlamda da haklara kavuşmuştur, Kadın ve çocuklara günümüzde devletimiz tarafından tanınmış ayrıcalıklar olup , bu yardımların yetersizliği ve azlığından hiç bahsetmeden, bu ayrıcalıklara kısaca değinmek istiyorum,

İş Göremezlik Ödeneği: Doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta izinli sayılan kadınlar işten ayrı kaldıkları dönemler için ayrıca iş göremezlik ödeneği de alıyorlar, bu ödenek brüt maaşlarının 2/3 ü ile sınırlı oluyor, ancak bu tutarın brüt ücret üzerinden hesaplandığını düşünürsek, net maaşa yakın bir ücretin SGK’dan alınabileceği gerçeği ortaya çıkıyor, tabi bu imkandan yararlanabilmek için, rapor öncesi son bir yıl içinde 90 günlük sigortalılık şartı aranıyor.

Emzirme Ödeneği: Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir, burada sağlanan fayda bir sefere mahsus 149 TL olarak ödenmektedir.

Doğum yardımı: Çocuğun Canlı olarak doğması ve Türk Vatandaşı olması şartıyla Devlet burada bebek adına bir hoş geldin ödemesi yapıyor. Birinci çocuk için 300 TL , 2 inci çocuk için 400 TL, 3 üncü çocuk için 600 TL olarak ödenmektedir. Doğum Yardımı kapsamında yapılan ödeme haczedilemez, üzerinden hiçbir vergi ve kesinti yapılmaksızın ödenir.

6111 İşveren Prim Desteği: Kadın ve genç istihdamına ilişkin işveren Prim teşvikinin, bahsi geçen teşvikler içinden en üst düzey de işverenlere katkı sağladığını söyleyebiliriz, çünkü; 6111 sayılı prim teşvikinden ücret alt ve üst sınırı olmaksızın 18-29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaş üstü kadınları(yaş sınırlaması getirilmemiştir) istihdam eden işyerleri yararlanabilecek olup,kriterlerin uyması durumunda işveren prim tutarlarının tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır, ayrıca mesleki yeterlilik ve işkur kaydının bulunması durumunda bu teşvik 54 aya kadar uygulanabilecektir. Çok işçi çalışan işyerlerinde uygulaması ve takibi kolay olmadığından bu konuda işverenlerce profesyonel destek alma ihtiyacı doğmaktadır.

+1 İstihdam Seferberliği: Asgari ücret baz alınarak verilen ve 2017 Sonu itibariyle sona eren bu teşvik yeni yılda farklı kriterlerle yeniden karşımızda olacak bu konuda taslak kanun metninin meclisten geçeceğine kesin gözüyle bakılmaktadır ve yine kadınlar işe alımda daha avantajlı pozisyonda olacaklar , işverene artı kadın istihdamında prim ve vergi indirim teşviki verilecek olup bu tutarlar kriterlerin yerine getirilmesi durumunda işsizlik fonundan karşılanacaktır

Asgari geçim indirimi: Çalışmayan kadın çalışan kocası aracılığı ile vergi indirimi almak suretiyle, aynı şekilde çocuklarda doğduktan sonra sigortalı anne ve babası aracılığıyla yardım alabilmektedirler(AGİ)bu 4 çocuğa kadar verilebilmekte ve aileye küçükte olsa bir destek olmaktadır.

Kadın girişimcinin kredi avantajı: Kendi işini kurmak isteyen ev hanımlarına kredi olanakları da sunulmaktadır,kadınlar var olan desteklerini % 20 oranında daha avantajlı olarak kullanmaktadırlar,

Kosgeb kadınlara yönelik uygulamalı Girişimcilik Sertifika programı düzenlemekte, buradan sertifika alan kadın girişimciye ise hayallerindeki işi kurmaları için, işyeri planı ve projelerinin kabul edilme durumuna göre Girişimcilik destek kredileri verilebilmektedir

Yeni kanun tasarısında Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay’dan 18 aya çıkarılıyor ve kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek şekliyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor.

Geleceğin aydınlık dünyasında, kadınların cesaretle ve daha güçlü olarak , imtiyaza, teşvike ve ayrıcalığa hiç ihtiyaç duymadan , çalışma hayatının her kademesinde huzur ve mutluluk içinde çalışacaklarına inanıyorum.

Mahir Nazlıer/SMMM/SGK Prim teşvik danışmanı

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti İçin Bir Telefon Kadar Yakınız 0 (312) 447 04 77