Telefon: 0 (312) 447 04 77

Denetim Hizmetleri Danışmanlığı

Şirketlerin kendi iç denetim sitemlerinin kurulması ve bu sistemlerin etkili çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, iç denetim ve dış denetim birimlerinin uyumlu işlemesinin sağlanması, ayrıca kamu kurumlarınca yapılan denetim ve teftiş süreçlerinin yönetimi, bu denetimlerde talep edilen yasal defter kayıt ve belgelerin eksiksiz olarak teftiş birimine sunulmasının sağlanması ve bu şekilde şirketin idari para cezası ve yaptırımlardan korunması hizmetlerini sunmak.

Sgk danışmanlığı

sgk teşvikleri

geçmiş sgk teşvikleri
sigorta primi teşvikleri
bordrolama hizmeti

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti İçin Bir Telefon Kadar Yakınız 0 (312) 447 04 77