Telefon: 0 (312) 447 04 77

Özlük İşleri ve Bordrolama Süreç Danışmanlığı

  • Ücret politikaları ve bordrolama sürecinin yönetimi,
  • Özlük dosyalarının denetimi ve eksikliklerin giderilmesi,
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve işe giriş, işten ayrılış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yurtdışı işyerlerinde işçi çalıştırma süreçlerinin yürütülmesi,
  • Asıl ve alt işveren sözleşmelerinin hazırlanması ve sorumlulukların tespiti,
  • İşçi-işveren uyuşmazlıklarının mevzuata uygun çözümü,
  • İdari para cezaları itiraz ve yargı süreçlerinin yönetimi,
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücretleri ile diğer yasal hakların hesaplanması ve ibraname sürecinin yürütülmesi,
  • ÇSGB teftişlerine hazırlık ve sürecin yönetilmesi.
geçmiş sgk teşvikleri
sigorta primi teşvikleri
bordrolama hizmeti

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti İçin Bir Telefon Kadar Yakınız 0 (312) 447 04 77